Moderne kunstenaars en de Grote Oorlog

Bij geen oorlog waren zoveel kunstenaars betrokken als bij de Eerste Wereldoorlog: Franse kubisten, Duitse expressionisten, Italiaanse futuristen nemen geestdriftig dienst, maar de tol is hoog. Alleen al in 1916 sterven Franz Marc, Umberto Boccioni, Rik Wouters en Enrique Granados. En de overlevenden torsen levenslange trauma’s mee. Maar uit het afgrijzen over de zinloze slachting worden ook Dada en De Stijl geboren.

Advertenties