Moderne kunstenaars en de Grote Oorlog

Bij geen oorlog waren zoveel kunstenaars betrokken als bij de Eerste Wereldoorlog: Franse kubisten, Duitse expressionisten, Italiaanse futuristen nemen geestdriftig dienst, maar de tol is hoog. Alleen al in 1916 sterven Franz Marc, Umberto Boccioni, Rik Wouters en Enrique Granados. En de overlevenden torsen levenslange trauma’s mee. Maar uit het afgrijzen over de zinloze slachting worden ook Dada en De Stijl geboren.

Advertenties

Mata Hari 1876-1917

Margaretha Geertruida Zelle (Griet) werd in Leeuwarden geboren in 1876. Haar vader Adam Zelle dreef een goedlopende hoedenzaak en verdiende met speculeren een klein fortuin, waar hij zijn gezin flink van liet profiteren. Bij een verkeerde speculatie leed hij echter bankroet, waarop hij naar Amsterdam vluchtte. Een jaar later keerde hij terug, maar toen overleed…

Max Ernst

               Alchemist van de avant-garde ‘Niemand was zo goed in de zakken van de werkelijkheid binnenstebuiten te keren als Max Ernst,’ zei Tristan Tzara. Van verschillende kunstenaars wordt beweerd dat ze de beste of de invloedrijkste van deze eeuw zijn. In één opzicht geldt dat voor Ernst: hij ontwikkelde een hele reeks technieken die de…

Marilyn Monroe en de Pop Art

Al in 1962 gebruikten Engelse en Amerikaanse Pop Art-kunstenaars de beeltenis van Marilyn Monroe als symbool van de massamedia in de consumptiemaatschappij, zoals Richard Hamilton, Andy Warhol, Roy Lichtenstein en James Rosenquist. Ook aan de Pop Art gelieerde kunstenaars uit Frankrijk, Duitsland, Italië en België gebruikten Monroe of een deel van haar als uitdrukking van…

Cartografie

Geschiedenis van de cartografie in afbeeldingen, van de oudheid tot de zestiende eeuw. De Gouden Eeuw van de cartografie was wel die van de tweede helft zestiende eeuw tot eind zeventiende eeuw in de Lage Landen, op papier gedrukt in plaats van op perkament getekend. De Mercator-projectie werd door de hele twintigste eeuw bijgesteld dan…

Het perspectief van onze eeuw

Kort voor en na 1900 zet een ware vloedgolf aan wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen de wereld op zijn kop. De wereld weet het alleen nog niet; pas in de loop van vele jaren raakt de mensheid vertrouwd met die nieuwe inzichten. Maar kunstenaars van vlak voor de Eerste Wereldoorlog brengen al effecten teweeg die wis-…

Courtisanes in Parijs 1840-1900

Courtisanes, cocottes, demi-mondaines – de luxe prostituees van negentiende-eeuws Parijs waren sterke, zelfstandige vrouwen die hun eigen wetten en prijzen stelden. Bankiers, hertogen, magnaten en koningen lieten maar wat graag fortuinen wegsmelten door hun favorieten te bedelven onder juwelen, kastelen, kunstcollecties en natuurlijk japonnen. Een aantal van deze ambitieuze zakenvrouwen staat bekend als de Grandes…